1

Topic: Sensor in remote control

हा विषय Nikhil यांच्या वतीने सुरू करण्यात येत आहे.

- प्रशासक

2

Re: Sensor in remote control

How can we see sensor light in T.V. remote control?

Last edited by Nikhil (21-08-2013 <> 17:24:31 PM)

3

Re: Sensor in remote control

निखिल,
आपल्या प्रश्नावरून आपली नक्की काय शंका आहे ते लक्षांत येत नाही. तेव्हा आपला प्रश्न जरा अधिक स्पष्टपणे मांडावा.