1

Topic: Website

Your website is innovative and becoming more and more userfriendly.Congrats.

2

Re: Website

This is really great to have discussion forum like this! Hearty congrats

3

Re: Website

This is a very good platform for discussing science queries. More important is lannguge (medium) is not the bar.
            I hope more and more technosavy people, expecially youngsters will benifit with this.

4

Re: Website

i am very happy about site.lets provide platform for science education in marathi language.

5

Re: Website

मराठी भाषेतून विज्ञान प्रसार करणे हा मराठी विज्ञान परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे. त्याला अनुसरून परिषदेतर्फे विविध उपक्रम पार पाडले जात आहेत. या सर्व उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी हे संकेतस्थळ निर्माण करण्यात आले आहे. हे संकेतस्थळ अधिकाधिक उपयुक्त व आकर्षक करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या संकेतस्थळासंबंधी आपण पाठवलेल्या अनुकूल अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद...!


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mavipamu/forum.mavipamumbai.org/include/parser.php on line 684

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mavipamu/forum.mavipamumbai.org/include/parser.php on line 738

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mavipamu/forum.mavipamumbai.org/include/parser.php on line 738

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mavipamu/forum.mavipamumbai.org/include/parser.php on line 738

6

Re: Website

नमस्कार
खुप छान वेब पाने आहेत,     .

7

Re: Website

I think this will be very useful if all the knowledge is open to all free of cost(IT IS VERY EASY FOR A WEBPAGE).

8

Re: Website

विज्ञानपीठ हे निःशुल्क चालवले जाते. विज्ञानपीठावरील चर्चा वाचण्यासाठी वा चर्चेत भाग घेण्यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही. वरील विधानामुळे वाचकांचा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे, म्हणून हा खुलासा...

- प्रशासक (विज्ञानपीठ)

9

Re: Website

सूचना:
कृपया लेखना बरोबर (JPG. PNG. File) आकृतींचा समावेश करण्याची सुविधा उपलब्ध करावी.
जसे आपण Word file मध्ये एखादे चित्र समावेश करतो तशी सोपी सुविधा असावी.
विज्ञाना विषयी लिहिताना अनेकवेळा जर आकृत्या, चित्रे, नकाशे या द्वारे पण विषय मांडणे सोपे जाते.
उदाहरणार्थ कलन हा विषय आकृतीतून जास्त लवकर समजतो.

धन्यवाद
उदय नागांवकर

10

Re: Website

आपली सूचना चांगली आहे. मात्र विज्ञानपीठासाठी सध्या वापरल्या जात असलेल्या सॉफ्टवेअरच्या मर्यादांमुळे अशी सोय उपलब्ध करणे सध्या तरी शक्य होणार नाही.

आपल्या सूचनेबद्दल धन्यवाद.

- प्रशासक

11

Re: Website

This is an interesting website.I hope it will be very effective to promote awareness about Science and its   positive use for good of society and nation at large.