1

Topic: कान आणि शरीराचे तापमान

आपल्या कानाच्या तापमानावर आपल्या शरीराचे तापमान अवलंबून असते.  असे का?