1

Topic: कुत्रा व श्राव्यातीत ध्वनी

कुत्रा किती Hz पर्यंतचे श्राव्यातीत ध्वनी ऐकू शकतो?

2

Re: कुत्रा व श्राव्यातीत ध्वनी

60 k